Ruzyně - hostinec na Kovárně

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Tento zemědělský areál byl založen a vystavěn v barokním slohu již někdy kolem roku 1620. Původně součástí tohoto dvora bylo i sousední stavení čp. 46/42. Nevíme zdali zde někdy byla kovárna, co ale víme, tak již v roce 1772 zde byl hostinec, který držel šenkýř Václav Kučera. Někdy před rokem 1795 se do hostince přiženil Matěj Šesták, který následně zde fungoval také jako šenkýř. V roce 1811 je zde jako šenkýř zmiňován Václav Čadský. Někdy v průběhu 1. čtvrtině 19. století zakoupil tento hostinec šenkýř a budoucí rychtář Josef Kubr a v roce 1852 je zde zmiňován jako šenkýř Václav Vršník. Někdy kolem 70. či 80. let 19. století se tento hostinec stal majetkem Josefa Pachmanna. Někdy v průběhu 19. století či v průběhu 20. století byla tato usedlost rozdělena na tento hostinec a sousední usedlost čp. 46/42. Někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století prodělal hostinec neorenesanční úpravy, které mu dali jeho současný vzhled. Jedná se o patrovou zděnou stavbu, která je krytá valbovou střechou.

Zdroj: https://www.periferieprahy.cz/1_ruz_cp31.htm

Zdroj: https://www.nakovarneruzyne.cz/

Dojmy: Malebný hostinec, který v této budově sídlí do současnosti.

Mapa

a

Fotografie

×