Nové město - Městský soud

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Hlavní budova soudu navazuje přímo na novoměstskou radnici, která nyní stejně jako dříve slouží městské správě, ale na přelomu 18. a 19. století byla upravena pro účely zemského trestního soudu. Souzen zde byl např. Václav Babinský nebo se zde odehrál proces s Omladinou. Na nádvoří radnice se konaly i popravy. Teprve v letech 1901–1903 byl na místě sousedících starších domů, pravděpodobně gotických či renesančních, čp. 3 až 9 podle projektu vídeňského architekta Förstera vybudován v monumentálním stylu německo-francouzské novorenesance rozsáhlý pětikřídlý justiční palác s několika nádvořími. Průčelí jak do Spálené ulice, kde se nachází hlavní vchod se šesti sloupy, tak do Karlova náměstí zdobí přepásané pilastry, lví masky, šambrány a štíty se zavíjenými ornamenty.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_soud_v_Praze

Dojmy: Nádherná bohatě zdobená stavba.

Mapa

a

Fotografie

×