Nové město - Pomník Jana Svatopluka Presla

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Pomník Jana Svatopluka Presla ve Vrchlického sadech v Praze byl slavnostně odhalen 1. 7. 1910. Autory pomníku jsou sochař Bohumil Kafka a architekt Josef Gočár. Jan Svatopluk Presl byl jedním ze zakladatelů Národního muzea a proto byl jeho pomník instalován v blízkosti budovy. Původně se zde nacházel tzv. Městský velký park, kde byl rybník s ostrůvkem, květinové partery a skály s umělým vodopádem. Roku 1884 byl park rozšířen o další plochu dle návrhu zahradního architekta Františka Thomayera a byl zde vysázen květinový záhon v podobě městského znaku. V čele tohoto květinového vzoru byl roku 1916 umístěn pomník botanika Presla. Po výstavbě metra a nové budovy Hlavního nádraží se pomník ocitl v ústraní. Roku 2012 byl restaurován a Galerie hlavního města Prahy uvažuje o jeho přemístění na viditelnější místo. Pomník tvoří secesní bronzový reliéf se sedící alegorickou ženskou postavou. Za jejími zády je had a sova, vpravo nahoře otevřený svitek. Reliéfní panneau, rámované tmavými svislými kamennými deskami, je osazeno v obdélníkové architektuře ze světlé žuly na třístupňové kamenné podezdívce a je ohraničené tmavou neprofilovanou římsou. Pod reliéfem je tmavá deska s tesaným nápisem: JANU SVATOPLUKU PRESLOVI / NÁRODNÍMU BUDITELI A ZAKLADATELI / ČESKÉ LITERATURY PŘÍRODOVĚDECKÉ / 4. IX. 1791 - 6. IV. 1849. Na zadní straně pomníku je deska s nápisem: POSTAVENO PÉČÍ / ČESKÉ CHEMICKÉ / SPOLEČNOSTI / SPOLKU ČESKÝCH / LÉKAŔŮ A SVATOBORA / 1. VII. 1910

A kdo to vlastně Jan Svatopluk Presl byl? Jan Svatopluk Presl se narodil 4. září 1791 v Praze a zemřel 6. dubna 1849 v Praze. Byl to rakouský a český vysokoškolský pedagog, profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století. Vystudoval medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Roku 1816 zde získal titul doktora lékařství. Působil pak jako asistent na katedře dějin přírody na lékařské fakultě této univerzity u F. X. Bergera. V letech 1818–1819 byl suplentem pro tento obor. V letech 1819–1820 působil jako profesor všeobecných dějin přírody a technologie na Akademickém lyceu v Olomouci. Roku 1820 nastoupil jako řádný profesor speciálních dějin přírody na lékařské fakultě pražské univerzity. Roku 1824 zde založil kabinet zoologie a staral se o rozšiřování jeho sbírek. Společně s bratrem Karlem Bořivojem Preslem vydávali Flora Čechica. Spoluzakládal českou a odvozeně i slovenskou odbornou terminologii mnoha vědních oborů, zejména pak v mineralogii, chemii, zoologii a botanice. Zavedl dvouslovné pojmenovávání anorganických sloučenin a rozlišování oxidačního čísla pomocí přípon (v jeho původním systému bylo ovšem přípon pouze 5). V roce 1821 se podílel na založení prvního česky psaného vědeckého časopisu Krok, na jehož dalším vydávání se poté podílel. V díle Wšeobecný rostlinopis popsal a pojmenoval i řadu rostlin exotických, jako například tropické cykasy. Z preslovských jmen botanických i dalších zůstala živá naprostá většina (například kopretina, kukuřice či bledule, lebeda pro Atriplex, šťovík pro Rumex atd.). Některá se již nepoužívají nebo se změnila – pepřika na paprika, ďubanka (Swertia) na kropenáč, šišvorec (Acorus) na puškvorec atd. Presl pojmenoval například i tuleně, vorvaně, lachtana, bobra, dikobraza, zubra, mrože nebo hrocha. Je autorem českých a slovenských názvů pro větší množství chemických prvků, např. draslík, kyslík, vápník a také pro minerály cínovec, kazivec a živec. V roce 1831 spoluzakládal organizaci Matice česká. V roce 1847 se stal členem vídeňské akademie věd. Byl rovněž členem české akademie. Během revolučního roku 1848 se zapojil do politiky. Ve volbách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný Říšský sněm. Zastupoval volební obvod Nový Knín v Čechách. Uvádí se jako doktor medicíny. Patřil ke sněmovní pravici. V Kroměříži je na domě, kde během sněmu bydlel, umístěna pamětní deska.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Jana_Svatopluka_Presla

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Svatopluk_Presl

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná velmi významnou osobnost naší historie 19. století.

Mapa

a

Fotografie

×