Nové město - Hlavní pošta Praha

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Podle prvních zpráv se ve 14. století v místech, kde nyní stojí hlavní pošta v Praze, nacházela zahrada Angela z Florencie, který sloužil jako dvorní lékárník Karla IV. Po svém zakladateli nesla označení Andělská zahrada a existovala až do 70. let 19. století. V letech 1743 až 1782 tu existoval klášter celestinek, jehož budovu s kaplí Zvěstování Panny Marie navrhl Kilián Ignác Dientzenhofer. Po zrušení kláštera v průběhu josefinských reforem v jeho budovách sídlil úřad a továrna na tabák. Stavba byla zbořena v roce 1871, aby uvolnila místo chystané nové poště. V roce 1871 začala výstavba třípatrové budovy s nižšími vedlejšími trakty. Stavba byla postavena v neorenesančním slohu podle plánů Antonína Brandnera. Centrem je velká odbavovací hala s prosklenou střechou, původně dvůr k zajíždění poštovních vozů. O malířskou výzdobu se postaral Karel Vítězslav Mašek, který ve své tvorbě využil jak scény z dopravy a poštovnictví, tak množství botanických motivů, souvisejících s minulostí místa. Na ochozu ve dvoraně jsou historické fotografie zaměstnanců pošty a staré poštovní přihrádky. Základní stavba byla dokončena v roce 1874, ale už od roku 1873 v budově sídlila pošta Prahy 1 a další poštovní úřady. V dalších letech byla stavba rozšiřována, až v roce 1922 přibylo čtvrté patro. Přestavba plánovaná ve třicátých letech a spočívající v masivním rozšíření budovy až na desetiposchoďový dům se nikdy neuskutečnila. Za pražského povstání byla pošta místem tvrdých bojů, když se ji nacisté marně pokoušeli obsadit. Budova byla několikrát rekonstruována (na přelomu 40. a 50. let, v 60. letech a v 90. letech). Celková rekonstrukce budovy, která proběhla v letech 1996 až 1999, stála 682 milionů korun. Roku 1998 byla vyhlášena národní kulturní památkou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_po%C5%A1ta_v_Praze

Dojmy: Mohutná bohatě zdobená budova.

Mapa

a

Fotografie

×