Nové město - palác Československé obchodní banky

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Palác Československé obchodní banky je stavba, která se nachází v Praze na rohu ulic Na příkopě a Panská. Současná stavba vznikla na místě domu U tří líp v letech 1927–1933 podle plánu architekta Bedřicha Bendelmayera pro potřeby Československé obchodní banky (ČSOB) v klasicistním slohu. Dům je otevřen hlavním průčelím do ulice Na příkopě a pokračuje podélně do hloubky bloku ulicí Panská. Průčelí domu je tvořeno třemi vchody uzavřenými zlatou mříží a na překladu ozdobeny čtyřmi sochami od Jaroslava Krepčíka. Mezi nimi se nacházejí půlkruhová okna. Ta jsou ukončena ve stejné výšce jako okna v okolí dveří. Všechna okna jsou zamřížovaná a celá spodní část je obložena velkými pískovcovým bloky s vertikálními drážkami. Stejné je to i v ulici Panská. Vyšší část fasády je nahozená a bělavá, střecha je měděná. Na čelní fasádě se nacházejí dvě pamětní desky. Jedna vlevo z pohledu z ulice a druhá vpravo. Deska vpravo je doplněna bustou od Bohumila Neužila z roku 1932 a je věnována Boženě Němcové, která zde v letech 1820–1862 žila – v původním domě U tří lip. Vlevo se pak nachází pamětní deska věnovaná obětem květnové protinacistické revoluce roku 1945, kde zde padlo pět mužů. Původně sídlo ČSOB, pro jejíž účel byl dům vystavěn, po roce 2000 plánována rekonstrukce na hotel, později však přestavěno na nákupní centrum a kanceláře.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_obchodn%C3%AD_banky

Dojmy: Zajímavá jednoduchá stavba, která je starší než na první pohled vypadá.

Mapa

a

Fotografie

×