Nové město - pomník Františka Palackého

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Návrh na postavení pomníku tomuto významnému českému politiku a historiku byl schválen již v roce 1876, ale rozhodnuto o vítězném projektu bylo až v roce 1901. Pomník byl tedy odhalen 1. července 1912 a vytvořen byl Stanislavem Sucharem podle architekta Aloise Dryáka. Pomník ztvárňuje sedícího českého buditele, který naslouchá hlasu dějin a géniovi historie. Na výčnělcích pak jsou ztvárněny alegorie Útisku a probuzení národa. V průběhu německé okupace v roce 1939 měl být pomník zničen, ale při rozebírání se našli odvážlivci, kteří poničený pomník uschovali v jedné ohradě a nechali zarůst. Na konec byl pomník v roce 1948 vyzvednut opraven a znovu umístěn na své právoplatné místo.

Zdroj: http://virtualni.praha.eu/namesti/palackeho-namesti.html

Dojmy: Obrovská socha, která zaujme každého kolemjdoucího.

Mapa

a

Fotografie

×