Nové město - kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: V dřívější vesnici Podskalí, která existovala již od 12. století stávalo několik kostelů, jeden z nich kostel sv. Antonína byl předchůdcem tohoto kostela. O tomto kostele existuje i pověst že řemeslníci, kteří stavěli emauzský klášter ve svém volném čase stavěli z ušetřeného materiálu tento kostel. Kolem tohoto kostela se dříve rozkládal hřbitov, ale v roce 1420 během bojů mezi Pražany a vyšehradskými byl kostel vypálen a pobořen. V 1476 na zbytcích tohoto kostela byl vystavěn kostel nový, který byl zasvěcen Nejsvětější Trojici. Během této výstavby byl kostel vyzdoben pozdně gotickými freskami. V 16. století byli do kostela zavěšeny dva zvony a to zvon Josef z roku 1559 a zvon Marie z roku 1549. Někdy v tomto 16. století byl vytvořena kamenná gotická mensa, na které je postaven současný barokní oltář z roku 1732. V 18. století byl kostel tak chudý že postupně chátral a hrozil zřícením, a tak novoměstský primas Josef Sedler nechal tento kostel přestavět v roce 1728 v barokním slohu. Již v roce 1751 byla na náklady dr. Josefa Moellera vystavěna na jižní straně kostela dušičková kaple a v roce 1781 začala výstavby výstavba nové kostelní věže. Ta původní stála mimo kostel a byla v roce 1782 stržena v té době zanikl z nařízení císaře Josefa II. i zdejší hřbitov. Kostel byl v 70. letech 20. století rekonstruován a následně v roce 1995 vymalován, ale již v roce 2002 přišla velká povodeň, která tento kostel poškodila. Následně prošel kostel dalšími opravami.

Zdroj: http://www.trojicepodskali.cz/podskali.html

Dojmy: Malý kostelík s chudší výzdobou, ale i tak stojí za to aby se člověk na něj podíval.

Mapa

a

Fotografie

×