Nové město - Kubistický kiosek

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Kubistický kiosek ve Vrchlického sadech v Praze, v Bolzanově ulici u cesty k Hlavnímu nádraží a nedaleko rohu Opletalovy ulice, je dřevěná prodejna tabáku a tiskovin z 20. let 20. století, kterou v rondokubistickém stylu navrhl pravděpodobně architekt Pavel Janák. Autor nejnovější monografie o Janákovi z roku 2011, rakouský kunsthistorik Norbert Kiesling, však tuto stavbu neuvádí, protože ji nenašel v žádném z Janákových seznamů vlastního díla. V roce 1980 měl být zlikvidován, ale zachránilo ho Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Roku 1981 byl objekt prohlášen kulturní památkou a byl zrekonstruován do původního charakteru. V roce 2008 byl na náklady městské části Praha 1 (165 tisíc Kč) znovu natřen a rekonstruován a dále sloužil původnímu účelu. V listopadu 2017 již ale sloužil jako směnárna. Městská část Praha 1 s tím usnesením své rady vyjádřila nesouhlas a chystá právní kroky. Kiosek byl dále znehodnocen nepovolenou instalací bankomatů, které narušily konstrukci stavby. Stánek je patrně jediným dochovaným kioskem tohoto typu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kubistick%C3%BD_kiosek_ve_Vrchlick%C3%A9ho_sadech

Dojmy: Krásný kiosek, který je již unikátem.

Mapa

a

Fotografie

×