Nové město - kasárna Jiřího z Poděbrad

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně na tomto místě byl někdy kolem roku 1350 založen Staroměstským měšťanem Janem Jakubem Chudinský špitál, který též byl nazván Jakubův špitál. Součástí gotického špitálu byl i gotický kostel Panny Marie, který sloužil se špitálem až do Husitských válek, kdy byl vypálen. Po vypálení zde byly vystavěny domy zámožnějších staroměstských rodin a královských služebníků. Na konci 15. století po přestání využívání Královského dvora králem se tyto domy stali běžnými měšťanskými domy. V roce 1630 zde pak založil Gerhard z Questenberka kapucínský klášter. Klášter byl vystavěn v raně barokním slohu, ale již v roce 1794 byl tento klášter zrušen dle dekretu císaře Josefa II. V roce 1799 tento areál získal vojenský ubytovací úřad, který jej nechal do roku 1800 upravit na kasárna, které byly určeny pro vozataje. K největší přestavbě kasáren došlo mezi lety 1857 – 1861, kdy byla celá kasárna přestavěna ve slohu anglické neogotiky podle plánů Vídeňského stavitele K. Pichala. Touto přestavbou získala stavba svou současnou vnější podobu. V této době tato kasárna nesla i název Josefovská kasárna. Ke zrušení Kasárna došlo až v roce 1993 a v roce 1996 byla prodána soukromému investoru. Tento investor v podstatě celou budovu zbořil a nechal stát jen původní neogotické průčelí. Ve vnitřku stavby pak byla vystavěna novostavba obchodního centra.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/josefska-kasarna/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kasarna-jiriho-z-podebrad-15451335

Dojmy: Nádherná bohatě zdobená stavba, která sloužila svého času jako mohutná jezdecká kasárna.

Mapa

a

Fotografie

×