Nové město - hostinec u Bílého Lva

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Hostinec U Bílého lva (U města Vídně) je bývalý zájezdní hostinec v Praze 1-Novém Městě, který stojí v západní části ulice Hybernská. Středověký gotický dům s kamennými valeně klenutými gotickými sklepy byl po roce 1706 přestavěn v raně barokním stylu na zájezdní hostinec. Z doby této přestavby se dochovaly výsečové valené klenby v průčelních traktech po obou stranách průjezdu. Další přestavby se tento dům dočkal v roce 1826 podle plánů architektů Jana Ziky a Emanuela Nademlejnského, kdy prodělal klasicistní úpravy. Roku 1925 prošel hostinec přestavbou firmou Králíček a Šolc, která o deset let později stavebně oddělila vchod do hotelu od průjezdu ke garážím. Po roce 1948 byla většina pokojů změněna na kanceláře. Dům je řadový, čtyřpodlažní a čtyřkřídlý. Stojí na nepravidelné parcele s vnitřním dvorem. Fasádu má komponovanou symetricky; ta je nad korunní římsou završena trojúhelným štítem s kasulovým okénkem. Ve vrcholu štítu je umístěna ženská busta znázorňující Noc se srpkem měsíce ve vlasech. Na štít z obou stran navazuje zděná atika s vázami na pilířcích. Okenní osy jsou rámované složitě tvarovanou suprafenestrou. Ve štukové výzdobě jsou použity motivy střapcových závěsů, čabrakových hlavic, volutově stáčených lišt, klenáků, uch, kapek, tumbovitých a vykrajovaných parapetů. Okna ve třetím patře rámují ploché šambrány. Středové podložené klenáky přesahují do korunní římsy. Hlavní schodiště domu je obloženo mramorem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostinec_U_B%C3%ADl%C3%A9ho_lva

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-bileho-lva-15435959

Dojmy: Původní hostinec, který si dodnes zachoval svůj původní raně barokní vzhled.

Mapa

a

Fotografie

×