Malá strana - morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Na počátku 18. století řádil v Praze mor, který zde zmizel roku 1713. Již v roce 1715 tak nechala místní obec vystavět barokní tento morový sloup jako poděkování za to, že mor odešel. Sloup byl vytvořen sochařem Giovannim Battistou Alliprandim a o vytvoření soch se postarali sochaři Jan Oldřich Mayer a Ferdinand Geiger. Svůj původní vzhled si sloup zachoval až do roku 1772, kdy byl v rámci konce velkého hladomoru ozdoben barokními sochami od sochaře Ignáce Františka Platzera. Dodnes se pak sloup zachoval ve své původní a nádherné podobě.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/morovy-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-15521041

Zdroj: https://www.hrady.cz/morovy-sloup-nejsvetejsi-trojice-praha-1-mala-strana

Dojmy: Krásný barokní sloup, který je připomínkou moru, který tu řádil do roku 1713

Mapa

a

Fotografie

×