Malá strana - pomník Jaroslava Vrchlického

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Tento pomník byl vytvořen jako připomínka významného českého spisovatele, básníka, dramatika a překladatele Jaroslava Vrchlického. Tento muž se narodil 17. února 1853 v Lounech a zemřel 9. září 1912 v Domažlicích. V soutěži na pomník básníkovi Jaroslavu Vrchlickému zvítězil návrh již v roce 1938. Původně měl být pomník umístěn na Karlově náměstí v Praze na Novém Městě, ale k realizaci myšlenky došlo až po druhé světové válce. V roce 1951, kdy byl dokončen sádrový model, bylo rozhodnuto o umístění pomníku na Petříně. Pískovcovou sochu dokončil Josef Wagner (1901–1957) společně se svým bratrem Antonínem (1904–1978) v roce 1956, k jejímu osazení došlo v roce 1960. Hranatý podstavec pomníku navrhl architekt Jan Sokol (1904–1987). Socha v nadživotní velikosti znázorňuje básníka, který již zestárl; sedící postavu s listem papíru a perem v ruce, s pláštěm přehozeným přes ramena, podpírají dvě ženské postavy – alegorie Poezie a Dramatu. Za básníkovými zády se vlní pásky s nápisem: "Já v duši celé lidstvo nosil, vír jeho tužeb, muk a snů." Pomník je na severním zalesněném svahu Petřína v jihozápadní části Lobkovické zahrady, která je přístupná veřejnosti. Je umístěn na parkové cestě, která je pokračováním Promenády Raoula Wallenberga.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Vrchlick%C3%BD

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Jaroslava_Vrchlick%C3%A9ho_(Praha)

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná tohoto významného českého umělce.

Mapa

a

Fotografie

×