Malá strana - dům u Zlatého Pštrosa

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházel pravděpodobně románský opevněný dvůr, který byl v průběhu času přestavován. Od roku 1346 sloužil dvůr jako sladovna a následně na počátku 16. století přestavěn v pozdně gotickém slohu jako obytný dům. V roce 1609 se dům zvětšil a rozsáhlou zahradu a dalšího rozšíření se dům dočkal v roce 1611. V témže roce bohužel dům vyhořel, a tak byl opět v roce 1612 přestavěn v renesančním slohu. V letech 1651 – 1670 se stal majitelem tohoto domu stavitel Carlo Lurago. V roce 1790 byl k domu přikoupen kostel sv. Prokopa, který se stal součástí obytného domu. V této době prodělal dům barokní úpravy. Dalších úprav se dům dočkal v roce 1884, kdy byl přestavován pro zřízení hotelu Garni. Dalších úprav se dům dočkal několikrát v průběhu 1. poloviny 20. století. V současnosti se jedná o dvoupatrovou rozsáhlou stavbu, která je krytá sedlovou střechou a na jedné zdi u bývalého kostela sv. Prokopa je pozůstatek zrcadla s freskou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-pstrosa-14455449

Dojmy: Malebný a velmi rozsáhlý dům, který zabírá roh celého bloku.

Mapa

a

Fotografie

×