Malá strana - dům u Zlatého Lva

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn již ve středověku v gotickém slohu. V této době je zdě zmiňováno, že se zde nacházela sladovna. Následovala renesanční přestavba, kterou nechal provést Vít Skála. Další velká přestavba tohoto domu přišla v roce 1608, kdy jej vlastnil Václav Trost z Tifenthalu. O pozdně renesanční přestavbu domu se postarala architekt Pietr Piscina. Tím v podstavě získal dům svou současnou podobu. Dalších úprav se dům dočkal v roce 1698 a na konci 18. století, ale ty se více méně již nedotkly jeho vnější podoby. V době za vlády Rudolfa II. se zde nacházela vinárna a v polovině 18. století zde žil stavitel Santini de Bossi. V polovině 18. století pak zde byla také zřízen bazar, který se zde nacházel až do roku 1824. V průběhu 19. století prodělal dům další drobné úpravy, ale ty se již nepodepsali na vzhledu této stavby.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/dum-u-zlateho-lva-malostranske-namesti/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-lva-15540730

Dojmy: Krásný dům, který si dodnes zachoval svůj renesanční vzhled.

Mapa

a

Fotografie

×