Malá strana - dům u Splavínů

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli dva gotické domy, které jsou prvně zmiňovány v 70. letech 14. století. Tyto dva gotické domy ale byly zničeny v průběhu husitských válek, a tak byly opět v gotickém slohu obnoveny. Již v roce 1503 byly tyto domy opět zničeny, tentokrát vinou požáru malé strany. Chvilku na to byly tyto dva domy obnoveny v pozdně gotickém slohu. V 1. polovině 16. století se zde nacházela tiskárna Bartoloměje Netolického, která měla po porážce českých stavů v roce 1546 jako jediná v Českém království povolení provozovat tiskařskou činnost. V 16. století získal tyto domy Vít Flavín z Rottenfeldu, který nechal tyto dva domy roku 1586 renesančně přestavět a spojit do jednoho velkého domu. Tímto krokem získal tento dům svou současnou hmotu. Následně držel tento dům Jan Kochl z Hollensteina, kterému byl za účast ve stavovském povstání po bitvě na bílé hoře roku 1618 zkonfiskován. Následně zakoupil tento dům císařský komoří Tomáš Maker z Markfeldu. V roce 1727 získal tento dům bratr K. I. Dientzenhofera, který zde zřídil malý pivovar. V 60. - 70. letech 18. století byl tento dům upraven v pozdně barokním slohu a získal tak i svou malebnou fresku korunování Panny Marie. V 2. polovině 19. století zde byla zřízeno sídlo Malostranské dělnické besedy, který byla brzy Rakousko-Uherskými úřady zakázána. V roce 1938 zde byly nakonec ve sklepě zřízeny první městské veřejné záchodky. Dům má podobu dvoupatrové zděné stavby, která má podloubí a je krytá mansardovou střechou a malebnou pozdně barokní fasádou s freskou.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/dm-u-splavn/

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-dum-u-splavinu/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-u-flavinu-15634591

Dojmy: Krásný dům s pozdně barokní fasádou, který doplňuje Malostranské náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×