Malešice - kaple sv. Václava

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Tato drobná, pozdně barokní kaple pochází z roku 1765 a stojí přibližně uprostřed bývalé malešické návsi. V první třetině 19. století byla podstatně klasicistně přestavěna. Jedná se o malou sálovou stavbu s presbytářem orientovaným k jihovýchodu. Kaple má nízkou sedlovou střechu a drobnou hranolovou zvoničku, v níž chybí zvon, který byl zkonfiskován buď v 1. světové či 2. světové válce, a zůstal zde pouze jeho dřevěný závěs asi z 19. století. Vnitřní prostor stavby je zaklenut valenou klenbou, která v závěru přechází v konchu. Co se týká vnitřního zařízení, tak to bylo v průběhu 2. poloviny 20. století buď rozkradeno či zničeno. Průčelí kaple s trojúhelným štítem má obdélný vchod a každá boční loď je prolomena jedním oválným okénkem s dekorativními mřížemi z konce 20. století. Mobiliář z interiéru kaple se nedochoval. Kaple je chráněna jako kulturní památka od 3. 5. 1958. V současnosti došlo ke znovuoživění vnitřního prostoru kaple, který je využíván jako výstavní prostor.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Male%C5%A1ice

Dojmy: Krásná kaplička, která se nachází na historické Malešické návsi.

Mapa

a

Fotografie

×