Libeň - usedlost Vlachovka

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Vlachovka je usedlost v Praze 8-Libni v ulici Zenklova. Nejpozději v 17. století byla v místech Vlachovky doložena vinice. Barokní usedlost z roku 1720 zničil vpád francouzských vojsk ve 40. letech 17. století a zdejší vinici zdevastovali koně. O tom, že: "vinné keře byly tenkrát vyrvány koňmi a budova na vinici i s nábytkem byla naprosto zdevastována", se zmiňuje i Tereziánský katastr. Vinici s usedlostí obnovil po roce 1775 její nový majitel - augustiniánský klášter v barokním slohu. Roku 1840 je jejím majitelem uváděn Jan Pešek, roku 1840 koupil pozemky a budovy továrník Josef Porges z Portheimu. Právě tento muž nechal kolem roku 1850 tuto usedlost klasicistně přestavět, čímž získala svůj současný vzhled. Na konci 19. století patřila usedlost statkáři Josefu Chvojkovi. Po 1. světové válce v ní další majitel zřídil pivnici a restauraci. Po konci 2. světové války byla tato usedlost znárodněna a zkonfiskována. Díky tomu se stala sídlem oddělení Veřejné bezpečnosti a v roce 1989 se stala Místním oddělením policie Prahy 8. Původní budova na půdorysu nepravidelné podkovy z roku 1720 byla otevřená do velké zahrady. Zahrada v té době zabírala plochu dvou bloků domů a byla řešena osově. Vedla z ní alej k sousední usedlosti Stírka. Pozdně klasicistní dvoukřídlá budova byla na místě viniční usedlosti postavena v polovině 19. století. Je završena trojúhelným štítem, portikus s balkonem v jižním průčelí je nesen toskánskými sloupy. Pásově rustikovanou fasádu v omítce doplňují meziokenní toskánské pilastry. V zahradě u budovy jsou patrné pozůstatky viničních staveb. Celek býval uzavřen ohradní zdí, ze které se dochovala jen část. Dochovaná brána s volutami je zazděná.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlachovka

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-vlachovka-15045458

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×