Libeň - špýchar

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tento špýchar byl postaven v barokním slohu někdy mezi lety 1791 – 1847 jako součást usedlosti Rokoska. V 19. století prošel šoýchar neobarokní úpravou. V době výstavby Vychovatelny (v roce 1907; podle některých zdrojů však již v roce 1903) byl špýchar přeměněn na exhortní síň či exhortní kapli (exhorta znamená duchovní výklad, promluvu při bohoslužbě či kázání). Odstranil se dřevěný strop, v podélné zdi se vybouralo šest oken a ve východním čele (směrem k zámečku Rokoska) se upravil vchod do kaple. Podlaha byla vydlážděna a bylo na ni položeno linoleum. Vazní trámy mansardové střechy se podbily a orákosovaly. Kolem hlavní zdi se upravil čtvrtkruhový fabion a v něm byly nad okna umístěny lunety. Kaple o jedné místnosti byla využívána jen občasně a ventilace byla zajištěna pouze vikýřem. Tento způsob se však ukázal jako nedostatečný, a proto bylo v roce 1935 pod okny zřízeno šest ventilačních průduchů a nad vchod byla umístěna markýza. Posléze kaple přestala sloužit náboženským účelům, došlo k jejímu odsvěcení a prostory byly využívány k uskladnění nemocničního nářadí. V průběhu 2. poloviny 20. století pak tento špýchar postupně sešel, a tak byl v roce 2011 v sešlém stavu. Stavba má mansardovou střechu a trojúhelníkový štít nad střední částí průčelí členěnou segmentově vyklenutou římsou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-puvodne-spychar-3136933

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoska

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoska

Dojmy: Velmi zajímavý špýchar se zajímavou historií. Bohužel jsem jej nenafotil, pro covidovou pandemii a umístění v areálu nemocnice.

Mapa

a

Fotografie

×