Josefov - Uměleckoprůmyslové muzeum

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Historie tohoto muzea sahá až do roku 1875 kdy bylo založeno malé muzeum uměleckých a rukodělných výrobků. Následně česká spořitelna nabídla obchodní a živnostenské komoře výstavní prostory v Rudolfinu a tím bylo v podstatě založeno samo muzeum roku 1885. Poté v letech 1897 – 1898 byla postavena nová budova muzea podle projektu Josefa Schulze ve stylu francouzské novorenesance. Během roku 1900 se pak toto muzeum přestěhovalo do již nové budovy, která byla bohatě vyzdobena díky bohatým mecenášům a sponzorům. V době 2. světové války byla zdejší velmi bohatá sbírka přesunuta do venkovských muzeí, ale také do národního muzea. V roce 1949 bylo pak muzeum zestátněno a následně v letech 1959 – 1969 spojeno s Národní galerií. Již v roce 1970 se naštěstí ale osamostatnilo a ještě téhož roku začala velká rekonstrukce, která skončila v roce 1985. V současné době jsou v tomto muzeu sbírky skla, porcelánu, keramiky, užité grafiky, fotografií, textilu, módy, designu, nábytku, hodin, drahých kovů, šperků a hraček. V roce 1995 pak získalo toto muzeum Karlštejnský poklad, který se skládá z množství předmětů nalezených na Karlštejně z doby císaře Karla IV.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/627/umeleckoprumyslove-museum

Dojmy: Spíše než expozice muzea, mne zaujala budova samotná.

Mapa

a

Fotografie

×