Josefov - Maiselova synagoga

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Díky privilegiu Rudolfa II. zde nechal primas Mordechai Maisel v letech 1590 – 1592 vystavět soukromou synagogu podle plánů Juda Corefa de Herz a stavbu vedl Josef Wahl. Maisel této synagoze věnoval mnoho rituálních předmětů. Synagoga byla několikrát přestavována, ale v roce 1689 bohužel zcela vyhořela a při obnově byla zkrácena na velikost 14-ti pilířů. V letech 1862 – 1864 byla přestavována architektem J. M. Wertmüllerem. A poslední přestavba byla během asanace na přelomu 19. a 20. století, kdy dostala neogotický vzhled podle architekta Alfreda Grotta. Během 2. světové války zde bylo shromážděno kolem 6 000 uměleckých děl z českých a moravských synagog. V roce 1950 byla tato sbírka předána židovskému muzeu, které ji vystavovalo v této synagoze. V 60. letech 20. století byl rekonstruován interiér této synagogy a následně v 90. letech 20. století byla provedena rekonstrukce stavby.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/665/zidovske-muzeum-v-praze-maiselova-synagoga

Dojmy: Krásně zdobená synagoga, jen škoda že ten dojem kazí turisté.

Mapa

a

Fotografie

×