Josefov - starý Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Před tímto hřbitovem se nacházeli ještě na území Prahy hřbitovy dva. První byl v místech dnešní Míšenské ulice. Druhý se nacházel na území Nového města a pohřbívalo se zde od 13. století, až do roku 1478, kdy král Vladislav II. nechal hřbitov zrušit, fragmenty tohoto hřbitova byli nalezeny v roce 1886 při výstavbě Měšťanské besedy a byli přemístěny na Starý židovský hřbitov, který byl založen někdy na přelomu 14. a 15. století. Nejstarší zdejší náhrobek pochází z roku 1439. Tento hřbitov byl několikrát rozšiřován, ale pohřbívat se zde přestalo v roce 1787, kdy císař Josef II. zakázal používat pohřebiště uvnitř měst. Když došlo na asanaci Josefova, tak byl kousek hřbitova ubourán v roce 1903 kvůli výstavbě silnice. Exhumovaná těla z této přestavby pak byla přesunuta na místo, kam se od začátku 18. století pohřbívali malé děti, do věku 1. měsíce.

Na tomto hřbitově je v současnosti 12 000 náhrobků, přičemž těl je zde uloženo mnohem více, mnoho náhrobků bylo časem zničeno, anebo se rozpadly. Jelikož židé mají tradici, která zakazuje ničit staré hroby, tak postupně naváželi na tento hřbitov nové vrstvy hlíny a staré náhrobní kameny vyzdvihávaly nahoru, tak že dnes má tento hřbitov 12 vrstev.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/688/zidovske-muzeum-v-praze-stary-zidovsky-hrbitov

Dojmy: Na hřbitov jsem nakoukl pouze přez zítku, ale určitě stojí za návštěvu, a i já se sem chci ještě podívat.

Mapa

a

Fotografie

×