Hradčany - dům u Zlatého Stromu

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Tento dům byl původně součástí domů čp. 80 a 82, které byli jako celek postaveny v barokním slonu na konci 17. století a počátku 18. století. Tento dům byl vystavěn na místě starších domů, které pocházeli z přelomu 16. a 17. století ale byli zničeny během obléhání prahy francouzskými vojsky během třicetileté války. Tento celek byl rozdělen na jednotlivé domy v letech 1804 – 1805 a následně tento dům prošel klasicistní přestavbou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15560650&sequence=1&mode=parametric&indexId=39654%2F1-944&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Jednoduché stavení, které dotváří tvář této zajímavé části Prahy.

Mapa

a

Fotografie

×