Hradčany - dům u Zlatého Noha

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházela starší zástavba, ve které údajně pobýval v roce 1600 Tycho de Brache, to ale není jisté, jestli tu pobýval opravdu. Co ale jisté je, je to, že tato budova byla vystavěna v barokním slohu ve 2. polovině 17. století a následně v roce 1831 prošla velkou klasicistní přestavbou, která dala domu dnešní tvář. Následně byli v letech 1882 a 1912 přistavěny dva přístavky. A celý areál prošel v letech 1932 – 1933 další přestavbou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15558813&sequence=1&mode=parametric&indexId=39644%2F1-938&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Jednoduché stavení, které ukazuje pravou tvář nového světa.

Mapa

a

Fotografie

×