Hradčany - dům u Zlaté Hrušky

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Tento dům byl vystavěn v barokním slohu v 17. století, na místě pravděpodobně gotické stavby. Celá stavba se dočkala přestavby jak v 18. tak v 19. století. Nakonec na fasádě vznikla neobvyklá rokoková štuková výzdoba někdy kolem roku 1900. V současnosti se v tomto domě nachází věhlasný hostinec u Hrušky.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15559360&sequence=1&mode=parametric&indexId=39646%2F1-939&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá a bohatě zdobená stavba, která jakoby nepatřila do Nového Světa.

Mapa

a

Fotografie

×