Hradčany - Zelený dům

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tento původně renesanční dům byl vybudován někdy před rokem 1566 a byla do něj začleněna také část gotického opevnění, ze kterého je uvnitř tvořena jedna stěna. Za celou dobu své existence toto stavení prodělalo mnoho úprav a přestaveb. V průběhu 1. poloviny 17. století prodělalo stavení jednu z mnoha úprav fasády. Samotná současná barokní tvář fasády pochází někdy z doby kolem roku 1700. Vnitřní prostory pak byli upravovány v průběhu 2. poloviny 19. století. Během poslední rekonstrukci, která probíhala někdy v průběhu 2. poloviny 20. století, či na počátku 21. století bylo nahrazeno původní okenní ostění současným novodobým ostěním.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zeleny-dum-15579157

Dojmy: Zajímavá stavba, která dotváří tvář tohoto náměstíčka.

Mapa

a

Fotografie

×