Hradčany - dům u Zlatého Čápa

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházel starší dům, který započal budovat v barokním slohu v roce 1672 řezník Václav Kohout a následně pokračoval ve výstavbě a rozšiřování v 1. čtvrtině 18. století Josef Šafránek. V roce 1730 bylo ale celé stavení rozděleno a tento dům spolu s domem čp. 83 se stali samotným domem. Další rozdělení přišlo v roce 1796, kdy bylo oddělen tento dům od domu čp. 84. V průběhu 19. století prošel dům klasicistními úpravami, a nakonec v letech 1990 – 1993 byl dům na černo zvýšen a přestavěn.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15560798&sequence=1&mode=parametric&indexId=39658%2F1-946&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavé stavení, které vypadá jakoby navazovalo na ostatní, a přitom je jiné.

Mapa

a

Fotografie

×