Hradčany - Vrbnovský palác

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původní zástavba na tomto místě podlehla zkáze požáru v roce 1541 a již v roce 1559 je zde známá nová renesanční stavba, kterou následně vlastnil měšťan Kryštof Herdler, ten nechal v roce 1594 tuto stavbu rozšířit a přistavit podloubí. Po něm vlastnil tuto stavbu Jan Zdeněk z Mitrovic a od jeho dědiců získal tento dům Jan František z Vrbna, který zde započal v roce 1661 s barokními úpravami a také sloučil tento dům se sousedním domem. Tento palác patřil pánům z Vrbna až do roku 1814, kdy jej hrabě Rudolf z finančních důvodů prodal, poté dům v roce 1836 prodala dědička jednoho z majitelů soukromému ústavu pro slepé děti. Tento dům následně zakoupil i sousední dům, a zůstal zde až do dnešních dnů pod jménem škola Jaroslava Ježka pro zdravotně postižené.

Zdroj: https://www.neznamapraha.cz/vrbnovsky-palac/

Dojmy: Jednoduchá stavba, která ukrývá více než se na první pohled zdá.

Mapa

a

Fotografie

×