Hloubětín - Viadukt u Hořejšího rybníka

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Tento most se skládá celkem ze tří železničních mostů. Nejstarším mostem je kamenný most z roku 1845, který byl vystavěn jako součást železniční dráhy z Prahy do Olomouce. V roce 1928 byl tento most rozšířen na severní straně a následně někdy po roce 1952 byl most rozšířen o betonový most. Tímto krokem získalo toto trojmostí svou současnou podobu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/viadukt-u-horejsiho-rybnika-12829142

Dojmy: Zajímavé trojmostí, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×