Hradčany - Toskánský palác

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházelo několik menších měšťanských domů, které postupně zakoupil v roce 1685 Michal Oswald hrabě Thun, který zde chtěl vystavět reprezentativní sídlo. Ten si najal francouzského architekta Jeana Baptiste Matheye, který tak navrhl překrásnou barokní stavbu inspirovanou Itálií. V cestě ale stál soused hrabě Martinic, kterému se výstavba nelíbila, a tak nakonec tento problém řešil císař Leopold I. který v roce 1690 rozhodl pro výstavbu paláce. Michal Oswald hrabě Thun se ale dokončení paláce nedožil, po jeho smrti získal část paláce jeho bratr Maxmilián a sestra kněžna z Lichtenštejna. V roce 1718 celý palác zakoupila Anna Marie Františka vévodkyně Toskánská, která nechala tento palác dokončit a udělat některé úpravy podle architekta Václava Špačka. Po smrti Anny Marie získala tento palác její dcera Marie Anna provdaná za Ferdinanda Bavorského, ale pro podporu nepřátel Habsburků byl jí tento palác v roce 1743 zabaven Marií Terezií. Tento palác pak Habsburkové používali jako administrativní budovu a vlastnili ji až do roku 1918. Téhož roku se jeho majitelem stal totiž stát, který zde zřídil Ministerstvo zahraničních věcí, a i když se většina ministerstva přesunula do Černínského paláce, tato budova nadále sloužila tomuto ministerstvu. V letech 1941 – 1943 a v 50. a 80. letech proběhli menší rekonstrukce a obnovy. Největší rekonstrukce se pak tento palác dočkal v letech 1994 – 1998.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/budovy_architektura/toskansky_palac_puvodni_sidlo_mzv.html

Dojmy: Zajímavá neobvyklá a krásně zdobená budova.

Mapa

a

Fotografie

×