Hradčany - socha sv. Josefa

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Tato vrcholně barokní socha sv. Josefa nesoucího malého Ježíška byla vytvořena v roce 1714 pravděpodobně Františkem Santinim Aichlem. Socha byla vytvořena na náklad S. A. Herzoga a byla vztyčena u vozové cesty na Pražský hrad. Roku 1820 ale byla socha přesunuta na její současné místo.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=39603/1-912

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15539077&sequence=1&mode=parametric&indexId=39603%2F1-912&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá a detailně zpracovaná socha stojící u paty schodů.

Mapa

a

Fotografie

×