Hradčany - socha sv. Jiří

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tato gotická bronzová socha byla vytvořena a ulita roku 1373 bratry Martinem a Jiřím z Kluže. Kde byla původně socha umístěna není přesně známo, ale je možné že se nacházela na zdejší kašně. Jelikož dle záznamů z konce 15. století stála tato socha na kašně a poškodil ji jeden z rytířů, který se účastnil turnaje v nedalekém Vladislavském paláci. V průběhu 16. století měla socha celkem krušný čas. Již v roce 1541 během velkého požáru jí byla uražena pravá ruka a následně roku 1562 při korunovaci Maxmiliána II. ji diváci, kteří na ni vylezli, aby mohli sledovat rytířský turnaj převrhly a došlo tak k ulomení koňské hlavy. Díky tomuto musela být socha znovu přelita, a o to se postaral Tomáš Jaroš z Brna. V roce 1662 byla vytvořena nová barokní kašna, která měla sloužit jako nádrž na ryby, dle návrhu Francesca Carratiho. Tato kašna zde byla až do roku 1928, kdy během úprav pražského hradu zde byla dle architekta Josipa Plečnika vytvořená nová kašna, která zde je do současnosti a na ní je umístěna tato socha. Ale aby se to nezamotávalo, tak originál sochy byl v roce 1967 snesen a umístěn do sbírek Národní galerie v Jiřském klášteře. Na podstavec pak byla umístěna kopie této sochy, aby socha již neutrpěla žádnou újmu. Tato socha je tak pravděpodobně nejstarší českou sochařskou památkou, která byla umístěna ve venkovních prostorách.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad)

Zdroj: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1864/socha-sv-jiri

Zdroj: https://www.prazskekasny.cz/fontana-se-sochou-sv-jiri/

Dojmy: Zajímavá socha, u které si říkám, že mi to ani nepřipadá jako gotická socha.

Mapa

a

Fotografie

×