Hradčany - Strážní domek

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Původní stavení, které bylo na tomto místě vystavěno vzniklo v průběhu 2. poloviny 16. století jako budova sloužící zdejšímu baroknímu opevnění, které se v této době budovalo. Na místě tohoto stavení bylo vystavěno v průběhu 1. polovině 17. století v barokním slohu současné stavení, které bylo přízemní stavbou. V průběhu konce 18. století prodělalo toto stavení pozdně barokní přestavbu, během které bylo navýšeno o druhé patro. Po celou dobu své existence toto stavení sloužilo jako strážnice spadající pod barokní opevnění Prahy. Po zrušení opevnění nadále toto stavení sloužilo armádě, jelikož zde bylo zřízeno vojenské vězení. Nakonec se pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století stal z tohoto domu obytný dům a přestal tak sloužit svému původnímu armádnímu účelu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/strazni-domek-15627188

Dojmy: Zajímavé stavení se zajímavou historií.

Mapa

a

Fotografie

×