Hradčany - Mýtnice

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tento domeček byl vybudován jako mýtnice k vybírání mýtného někdy v průběhu poloviny 19. století v klasicistním slohu pro mě neznámým stavitelem. Celá mýtnice přiléhá k původním středověkým gotickým hradbám, které se nad ní tyčí. Na severní straně mýtnice jsou pak zachované zazděné střílny.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mytnice-15576249

Dojmy: Zajímavé jednoduché stavení, které je původní vojenskou stavbou.

Mapa

a

Fotografie

×