Hradčany - Štefánikova hvězdárna

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Hvězdárna byla budována Českou astronomickou společností, která byla založena roku 1917 jako organizace snažící se na popularizaci astronomie, od roku 1927 a slavnostně otevřena v 24. června 1928. Pro veřejnost byla, zatím jen s hlavní kopulí, jež byla zpřístupněna v květnu 1929. Stavebně byla dokončena ještě roku 1930, kdy byly dostavěny zbývající dvě kopule. V pilíři hlavního dalekohledu jsou uloženy urny Jaroslava Štycha a Karla Anděla – českých astronomů, kteří měli hlavní podíl na vybudování této hvězdárny. V sedmdesátých letech 20. století prošla velkou rekonstrukcí, která byla dokončena otevřením hvězdárny veřejnosti roku 1976. Od roku 1979 je hvězdárna součástí příspěvkové organizace Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy. Kromě této hvězdárny patří do této organizace i Planetárium Praha, Hvězdárna Ďáblice a společné pracoviště s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice – Koperníkova kopule na Hvězdárně Kleť. Po celou dobu své existence se tato hvězdárna snaží o popularizaci astronomie, a tak zde probíhá mnoho přednášek, či veřejných pozorování noční či denní oblohy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tef%C3%A1nikova_hv%C4%9Bzd%C3%A1rna

Zdroj: https://www.planetum.cz/stefanikova-hvezdarna/

Dojmy: Zajímavá hvězdárny, díky které jsem měl možnost jako malý pozorovat slunce.

Mapa

a

Fotografie

×