Hradčany - socha sv. Filipa Nerejského

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Socha svatého Filipa Nerejského pochází z roku 1715. V roce 1714 podal hrabě Voračický žádost o svolení postavit sochu Jana Sarkandera, o jehož svatořečení se tehdy uvažovalo. Autorem sochy měl být Jan Brokoff. Toto povolení mu bylo uděleno a socha byla postavena v blízkosti arcibiskupského paláce. V roce 1764 byla socha přemístěna na dnešní místo jako socha svatého Filipa Nerejského. Názory na autorství sochy se liší. Na soklu se nachází zřetelný nápis OPUS JOAN. BROKOFF. Janu Brokoffovi připisuje plastiku Oskar Pollak či Karel B. Mádl. František Ekert uvádí jako autory otce Jana i syna Ferdinanda Maxmiliána. Emanuel Poche připisuje sochu Josefu Brokoffovi. Moderní kunsthistorici pokládají za autora Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Na štítku pod sochou je latinský nápis: František Voračický, sv. říše římské hrabě a pán na Paběnicích, J. c. M. komorník a rada, zhotoviti dal r. 1715 a dále erb Františka Voračického s monogramy Ferdinanda III. a Leopolda I.. Na štítu vedle sochy, který přidržují dva putti, je latinský text: Ejhle sv. Filip Nérijský, zakladatel kongregace Oratoriánů, patron šťastné smrti, příklad pokory, čistoty a lásky. Zemřel 26. května 1559.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad%C4%8Dansk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD#Socha%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BDzdoba

Dojmy: Zajímavá socha stojící na zajímavém místě.

Mapa

a

Fotografie

×