Hradčany - dům u Dvou Zlatých Hvězd

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tento původně renesanční dům byl vybudován patrně někdy na počátku 17. století. Z tohoto původního vzhledu se zachovala hlavně křížová klenba. V průběhu 1. poloviny 18. století prošel tento dům navýšením stavby do současné výšky, ale přestavbou, která dala této stavbě současný barokní vzhled. Samotná fasáda pak byla vytvořena v letech 1742 – 1762.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-dvou-zlatych-hvezd-15578845

Dojmy: Zajímavá stavba, na které se nachází zajímavá freska, kde je nakreslena Panna Marie.

Mapa

a

Fotografie

×