Hradčany - dům čp. 97/5

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Tento dům byl za celou svou existenci spojen ze dvou domů. První dům si nechal postavit v barokním slohu v roce 1683 Lorenz Kochkhut. Následně již v roce 1717 bylo přestavováno dolní křídlo, které bylo v roce 1805 odděleno. V roce 1765 pak proběhla přestavba horního křídla. V roce 1816 pak byl dům zchátralý, a tak byl přestavěn v barokním slohu podle plánů Ignáce Palliardiho, zatímco druhá část domu byla přestavována pekařským mistrem Petrem Šourkem podle plánů architekta A. Hellmicha a postavena pod vedením stavebního mistra Josefa Liebla v roce 1853. Celý dům prošel klasicistní přestavbou a následně adaptací v roce 1950. Na okraji ohradní zdi pak byla vztyčena lidová socha sv. Jana Nepomuckého z 18. – 19. století.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1083200

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15565579&sequence=1&mode=parametric&indexId=39678%2F1-958&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavé stavení připomínající staré časy.

Mapa

a

Fotografie

×