Hradčany - Dietrichsteinský palác

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: V druhé polovině 16. století na místě dvou zpustlých gotických domů nechali Šlikové postavit vrcholně renesanční dům. Ten později získali Lobkovicové, kteří jej v 17. století pozdně renesančně přestavěli. Dům poté přešel do majetku Martiniců a poté v 80. letech 17. století Kolovratům. V roce 1741 získali objekt Ditrichštejnové. V 19. století se v paláci nacházelo několik bytů. Ve 20. století byly interiéry několikrát přestavěny, ale ve dvou místnostech se zachovaly gotické klenby a ve druhém patře jsou pozůstatky barokních stropů z konce 17. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dietrichsteinský_palác_(Hradčany)

Dojmy: Zajímavá stavba, která často měnila majitele.

Mapa

a

Fotografie

×