Holyně - Dalejské údolí

Informace

Navštíveno: 17. 2. 2013

Historie: Dalejské údolí je údolí Dalejského potoka v Praze od Řeporyj až k soutoku s Prokopským potokem, kde se připojuje k Prokopskému údolí, ač potok se pod soutokem jmenuje Dalejský. Dalejské údolí odděluje Velkou Ohradu od Holyně. Celá oblast je vyhlášena jako přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. V oblasti Dalejského údolí se nachází na území Řeporyj na levém břehu národní přírodní památka Dalejský profil a na pravé straně v Zabité rokli v části opuštěného kamenolomu národní přírodní památka Požáry, na území Holyně a Hlubočep pak na pravém břehu národní přírodní památka U Nového mlýnu, ostroh na území Jinonic na levém břehu Dalejského a pravém břehu Prokopského potoka je chráněn jako přírodní památka Opatřilka – Červený lom. Údolím potoka je vedena jednak naučná stezka, jednak železniční Trať 173, na níž se tu nachází zastávka Praha-Holyně. Na rozdíl od Prokopského údolí je Dalejské údolí z části zastavěné. Nachází se tu několik menších chat a stavení.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dalejsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD

Dojmy: Velmi táhlá, ale krásná stezka.

Mapa

a

Fotografie

×