Hradčany - špitál sv. Alžběty

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Původní špitál se nacházel v západní části Pohořelce. Na výstavbu tohoto špitálu přispěl i císař Rudolf II. jak je zaznamenáno v reskriptu ze dne 18. února 1610 a byl vybudován na místě domu Michaela Kekha, jehož dům používalo město jako skladiště sanytru. Stavba původního není bohužel známa a špitál se objevuje v dokumentech až v roce 1622, jisté je že tento klášter vznikl na popud opata Strahovského kláštera Kašpara z Questenberka. Bohužel v průběhu 50. let 17. století započal císař Leopold I. k výstavbě barokního opevnění Prahy, a tak byl původní klášter zbořen. S tím již ale počítal tehdejší opat Strahovského kláštera Vincenc Makarius Frank, a tak zakoupil starý dům na okraji vinice, na současném místě, kde byl pak položen již 16. dubna 1664 základní kámen nové budovy špitálu. Na výstavbu tohoto kostela byli použity také některé raně barokní prvky z původního kláštera, jako bylo například ostění oken, či původní kamenná deska s nápisem, a nakonec kamenný vstupní portál. Celá tato stavba byla vybudována stavitelem Janem Jiřím Gottwieckem, který byl pravděpodobně i architektem této stavby, v raně barokním slohu a stavba byla dokončena roku 1668. Špitál byl pak vysvěcen opatem Frankem dne 15. listopadu 1668. Kvůli úpravě terénu bylo v roce 1726 přistavěno barokní schodiště, které zdobí socha Kalvárie, socha Panny Marie a socha sv. Jana Evangelisty, které vytvořil Jiří Bauer. V roce 1742 byl špitál poškozen dělostřelbou Rakousko-Uherskými vojsky a jeho následnou přestavbu pak provedl pražský architekt Anselmo Lurago. Bohužel v roce 1787 byl tento klášter z nařízení císaře Josefa II. zrušen, a tak tato budova prodělala rozsáhlou přestavbu a byla sem přesunuta farní škola. V roce 1808 díky opatu Strahovského kláštera Milona Grüna byl špitál navrácen onomu klášteru a již v roce 1811 byl zdejší klášter opět obnoven. Tento špitál pak fungoval až do jeho zrušení, které proběhlo ve 40. letech 20. století a následně byla stavba převedena v roce 1942 na město Praha. Na konci 20. století proběhla rekonstrukce fasády a v roce 1996 pak proběhla rekonstrukce interiéru stavby, která svým vzhledem připomíná kostel. Nakonec zde následně byl zřízen hotel.

Zdroj: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120264116

Dojmy: Zajímavá stavba, která připomíná spíše kostel nežli špitál.

Mapa

a

Fotografie

×