Chvaly - zámek Chvaly

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Chvaly (Hualah) jsou poprvé jako vesnice zmíněny přibližně v roce 1088 a poté v roce 1130 v listině knížete Soběslava I. jako majetek Vyšehradské kapituly. První světský majitel tohoto panství je zmiňován v roce 1359 Heinlin Negel, jež byl Pražským měšťanem. Dalším známým majitelem je roku 1400 zakladatel Betlémské kaple kramář Vacek Kříž. Právě v dědičném řízení roku 1428 je zmiňována poprvé zdejší gotická tvrz. V témže roce zakoupil tuto tvrz s panstvím Janek Rokycanský. V druhé polovině 14. století přecházely do majetku různých pražských měšťanů. V roce 1420 byly Chvaly byly konfiskovány Pražany a darovány kostelu sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě. Mezi lety 1436 a 1462 pak přešly do majetku Habarta z Hartenbergu. Následně se majitelé opět často střídali, až do roku 1513, kdy zakoupil tuto tvrz od Zikmunda Bareše z Kamenice mydlář a měšťan Starého Města Václav ze Štrabochova domu. Po smrti tohoto muže zdědila tvrz jeho dcera, která se provdala za Mikuláše Karga z Řezna. Pravděpodobně za držení tohoto muže byla zdejší gotická tvrz přestavěna na renesanční zámek. Mikuláš zemřel roku 1587 a zámek tak zdědila jeho dcera Marie, která se provdala za Jeronýma Čejku z Olbramovic. V roce 1614 koupil chvalský statek, tvrz a ves Eustachius Betengel z Neuenperka od Marie, ale roku 1615 ho již prodal Jiřímu Vtelenskému ze Vtelna. Ten byl za účast na českém stavovském povstání v roce 1622 odsouzen ke ztrátě poloviny majetku, a tak bylo chvalské panství prodáno císařskému radovi a místosudímu apelačního soudu Janu Danielovi Kaprovi z Kaprštejna. Tímto krokem byl zdejší zámek velmi zadlužen, a tak jeho syn roku 1652 musel zámek s panstvím prodat. V tomto roce pak zakoupil zdejší zámek s panství řád Pražských Jezuitů. V roce 1734 tento renesanční zámek vyhořel a byl následně obnoven a navýšen o jedno patro v barokním slohu. I tak si ale zámek zachoval velké množství původních renesančních prvků, jako jsou například vnitřní dispozice, či ostění oken a střílny. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen a Chvaly získal Zemský studijní fond nadační, který je držel až do roku 1848. Při úpravách v polovině 19. století bylo zbořeno jižní křídlo zámku. V roce 1918 byl areál Chvalské tvrze převeden do majetku státu. Od roku 1950 až do konce osmdesátých let užívaly zámek Československé státní statky, v roce 1988 Státní statek hl. města Prahy (Stoliňská čp. 854). Během této 2. poloviny 20. století zámek ale velmi chátral a dostal se tak až do dezolátního stavu. V roce 1993 přešel zdevastovaný objekt do majetku hlavního města Prahy a poté městské části Horní Počernice, která zahájila rekonstrukční práce za pomoci evropských fondů. Opravy byly dokončeny v roce 2008.

Zdroj: https://www.hrady.cz/zamek-chvaly-praha-9-horni-pocernice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chvaly_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-chvaly-12848394

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Velmi krásný zámek, který si dodnes zachoval svou původní barokní tvář.

Mapa

a

Fotografie

×