Chodov - pomník obětem válek

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tento soubor pomníků se nachází u velkého kruhového objezdu. Nejstarším zdejším pomníkem je pomník obětem 1. světové války, který byl pravděpodobně vytvořen ve 20. či 30. letech 20. století jako vzpomínka na padlé muže. Někdy po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla následně pravděpodobně zničena pamětní deska se jmény padlích, a tak byla nahrazena pamětní deskou novou, která byla pravděpodobně vytvořena v 90. letech 20. století či na počátku 21. století. Druhé dva pomníky připomínají oběti 2. světové války. Jeden připomíná čtyři rodiny a druhý veškeré oběti. Oba tyto pomníky byli vytvořeny pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století, či na počátku 21. století.

Dojmy: Bohužel jsem o těchto pomníkách nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×