Chvaly - kostel sv. Ludmily

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Krátce po roce 1652, kdy získali Jezuité toto panství zde vytvořili barokní zámeckou kapli sv. Anny s valenou klenbou. V roce 1734 vyhořel zdejší zámek a spolu s ním i tato kaple. Ta se ale brzy na to dočkala barokní obnovy. Po zrušení jezuitského řádu začala tuto kapli vlastnit farnost, která nechala mezi lety 1793 – 1794 přestavět na barokní kostel sv. Ludmily. Původní kaple se tak stala presbytářem nově vzniklého kostela. V roce 1825 byla ke kostelu přistavěna zvonová věž v neorománském slohu. Do této věže nechal místní mlynář Antonín Ryba ulít v Pražské zvonařské dílně Karla Bellmana ulít dva zvony o celkové váze 2 500 kg. Věž ale nebyla tak těžké zvony schopna nést. V roce 1875 byla zvonová věž upravena a tyto zvony do ní byli zavěšeny. V roce 1880 byl kostel vyzdoben oltářními obrazy od malíře Viléma Kandlera. V průběhu 1. světové války byli zvony bohužel zkonfiskovány a přetaveny. V roce 1923 tak do věže byli zavěšeny zvony nové, které byli ulity ve zvonařské dílně Arnošta Diepolta z Prahy. Tyto zvony však byli zkonfiskovány roku 1942 a také přetaveny. V roce 1947 tak byli do věže zavěšeny zvony, které se zde zatím nachází do současnosti. Mezi lety 1997 – 1999 pak tento kostelík prodělal celkovou rekonstrukci.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Ludmily_(Horn%C3%AD_Po%C4%8Dernice)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-ludmily-praha-9-horni-pocernice/texty?tid=42490&pos=1000

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-ludmily-12848620

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík, který býval původně zámeckou kaplí.

Mapa

a

Fotografie

×