Čakovice - dům čp. 95/19

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Toto drobné vesnické stavení vzniklo jako dělnický domek u zdejšího cukrovaru někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století. Jedná se o přízemní zděnou klasicistní stavbičku, která je krytá sedlovou střechou. V této podobě se pak více méně zachoval domek do současnosti.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×