Běchovice - Zájezdní hostinec Na Staré poště

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2022

Historie: V místě hostince stála původně starší běchovická tvrz doložená před rokem 1413. Tvrz zanikla pravděpodobně v průběhu husitských válek a zůstal po ní pouze poplužní dvůr. Ve dvoře vznikl ještě před rokem 1720 zájezdní hostinec. Ten vznikl v největší zdejší budově, která byla barokně upravena. První písemná zmínka o zdejším zájezdním hostinci pochází z roku 1739, kdy zdejší majitelka panství vévodkyně Marie Savojská a Piemontská zdejší panství prodávala. V roce 1755 byla v této budově zřízeno c. k. poštovní stanice. Svou činnost tato pošta začala dne 1. května 1755 a prvním zdejším poštmistrem byl Jan Michael Wollanek. V roce 1781 se dočkala tato stavba spolu s celým dvorem přestavby v klasicistním slohu s empírovými prvky. Tímto krokem získal areál svou současnou podobu. Snad v průběhu 20. století přestal areál sloužit jako pošta a začal sloužit opět jako restaurace. Dvůr bývalého formanského hostince je obestavěný hospodářskými stavbami. Hlavní budova má podobu patrové stavby, která je krytá mansardovou střechou. Mladší hospodářské stavby mají z části novodobé úpravy. Dochovaly se také dvě brány v ohradní zdi a obytný domek přiléhající k hlavní budově na východní straně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostinec_Na_Star%C3%A9_po%C5%A1t%C4%9B_(B%C4%9Bchovice)

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zajezdni-hostinec-na-stare-poste-13495479

Dojmy:

Mapa

a

Fotografie

×