Braník - Branické štoly

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Nejméně od poloviny 18. století až do roku 1928. se zde těžil vápenec. U paty lomů vznikaly vápenky, v nichž se pálilo známé pražské staroměstské vápno. Šlo o hydraulické vápno, které se používalo při vodních stavbách, například pro pražská nábřeží, a vůbec pro výstavbu města v 19. století a na počátku 20. století. Za druhé světové války zde vybudovala německá armáda několik štol pro umístění podzemní továrny, chráněné proti bombardování. Tato továrna však nebyla nikdy dokončena. Tento komplex tvoří sedm různě dlouhých chodeb. Jejich délka je pak ale průměrně cca 50 metrů. Následně byly tyto štoly využívány jako ledárny ke skladování ledu. Společnost Nautilus usiluje o jejich zpřístupnění veřejnosti a umístění expozice o historii objektu. Štoly jsou pak prázdné a byli jeden čas zazděné či osazené těžkými ocelovými vraty.

Zdroj: https://druhapraha.cz/Tema/Podzemn%C3%AD%20tov%C3%A1rna%20v%20Branick%C3%A9%20sk%C3%A1le

Zdroj fotografií a informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Branick%C3%A9_sk%C3%A1ly

Dojmy: Velmi zajímavé štoly, jež jsem nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografie.

Mapa

a

Fotografie

×