Bubeneč - Pomník Karla Bendla

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Karel Bendl, pseudonymem Podskalský se narodil 16. dubna 1838 v Praze v Novém Městě a zemřel 20. září 1897 v Praze Bubenči, byl český skladatel a sbormistr. Karel Bendl se původně vyučil rukavičkářem. Řemeslu se však nikdy nevěnoval. Vystudoval pražskou varhanickou školu v roce 1858 a stal se učitelem hudby. Působil rovněž v Umělecké besedě a v pěveckém sdružení Hlahol pražský. V roce 1864 se stal 2. kapelníkem německé opery v Bruselu a o rok později sbormistrem německé opery v Amsterodamu. Krátce působil rovněž v Paříži. Po návratu do Čech se stal sbormistrem pražského Hlaholu. Původně pouze mužský sbor rozšířil na velký smíšený sbor a proslul zejména uváděním velkých romantických skladeb. V letech 1874–1875 byl i druhým dirigentem Prozatímního divadla. Byl důvěrným přítelem Antonína Dvořáka. Podporoval jej v jeho těžkých začátcích a později v době Dvořákovy cesty po Spojených státech jej zastupoval na konzervatoři jako učitel skladby. Od 3. července 1890 byl řádným členem České akademie věd a umění. Vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka byl Bendl nejoblíbenějším českým skladatelem druhé poloviny 19. století. Jeho opera Leila se stala hned po Prodané nevěstě druhou českou operou vydanou tiskem. Bendlova tvorba nese znaky mírně sentimentálního romantismu (velmi obdivoval zejména F. Mendelsohna-Bartholdy). Často komponoval díla na typicky vlastenecké náměty (např. opery Černohorci, Dítě Tábora, Švanda dudák, či balet Česká svatba). Dnes jsou jeho orchestrální a operní díla prakticky zcela zapomenuta. Živá je však Bendlova sborová tvorba a to nejen pro jeho zásluhy o rozvoj sborového zpěvu v Čechách, ale i pro nesporné hudební kvality. Právě tomuto muži se rozhodl sochař Stanislav Sucharda vytvořit pomník. Již v roce 1913 měl hotovou skicu a v roce 1914 byl hotový i tento pomník. Pomník byl však vztyčen až po smrti sochaře v roce 1916. V průběhu 2. poloviny 20. století pomník postupně sešel, a tak se nakonec dočkal v roce 2020 restaurování, které provedl Mgr. Jan Kyncl.

Zdroj: http://www.socharstvi.info/realizace/pomnik-karla-bendla-v-praze-bubenci/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Bendl

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-k-bendla-13510235

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná tuto významnou osobnost.

Mapa

a

Fotografie

×