Břevnov - Břevnovský klášter

Informace

Navštíveno: 9. 5. 2015

Historie: Břevnovský klášter byl založen roku 993 biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. pro řád benediktinů, kteří se řídí heslem modli se a pracuj. Když zde byl v 11. století opat Menhard, tak zde byl vybudován první kamenný kostel v románském slohu, jehož krypta se dochovala pod nynějším kostelem do současnosti. Tento kostel byl na místě tohoto kostela postaven gotický kostel. Během husitské revoluce tento klášter velmi trpěl. Přestavby se tento kostel dočkal, když zde opatem Tomáš Sartorius v 1. polovině 18. století. Na přestavbě kláštera se pak podíleli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl či Karel Josef Hiernle, kteří tento klášter přestavěli do barokního slohu. V roce 1950 byl tento klášter zabrán komunistickou vládou a začal chátrat. Po pádu komunistického režimu se podařilo benediktinům znovu opravit v roce 1993 klášter a oslavit 1000 let trvání tohoto kláštera. Klášter i na přelomu 20. a 21 století prochází neustálými opravami, které zde jsou potřeba aby bylo napraveno to, co se stalo za 40 let vlády komunismu.

Zdroj: http://www.brevnov.cz/CS/dejiny

Dojmy: Velmi krásný komplex, s velmi poutavím průvodcováním. Vřele doporučuji a pivo tu vaří také dobré.

Mapa

a

Fotografie

×