Bubeneč - dům čp. 17/3

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Původně byla vy těchto místech vystavěny Tylišovská chalupa, která byla vystavěna neznámo kdy. Jisté je že v 18. století byla tato chalupa uváděna jako poustka. V 18. století získal tuto chalupu Václav Holeček, který krátce před rokem 1780 nechal u této usedlosti nacházející se barokní stodolu přestavět na obytné stavení. Již v této době byla stodola rozdělena do dvou částí. Na počátku 19. století pak tato budova získala dvě čísla popisné. Nejdříve ji koupil Jakub Dejml a následně v roce 1824 ji zakoupil Michal Jašínský, který si zde zřídil pekařskou dílnu. V roce 1873 získal tuto budovu c. k. erár, který zde zřídil policejní stanici. V rámci toho byla budova klasicistně upravena a sloučena opět do jednotné budovy, kterou je dodnes. Jedná se o patrové zděné stavení, které je kryté sedlovou střechou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-13512407

Dojmy: Malebné stavení, které bývalo dříve stodolou.

Mapa

a

Fotografie

×