Vtelno - Krucifix

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento barokní kříž byl vztyčen asi roku 1770 jak dokládá datace na podstavci, ta je ale bohužel velmi špatně čitelná, a tak je to jen můj odhad. Jisté je že tento kříž nebyl zachycen na 1. vojenském mapování z let 1764 – 1768, ale již je zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843. V době mé návštěvy byl tento bohatě zdobený kříž, který byl vztyčen na původní návsi, poměrně sešlý a litinový kříž narezlý, ale snad se o něj začne někdo starat.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×